Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Ε.Π.Π.Ι «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Ε.Π.Π.Ι «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

Ὁ παρὼν ἰστοχῶρος ἀποτελεῖ μιὰ προσπάθεια ἀπὸ τὸ Ε.Π.Π.Ι «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» καὶ τοὺς συνεργάτες του νὰ παρασχεθοῦν στοὺς σκεπτόμενους Ἕλληνες καὶ μὴ Ἕλληνες χριστιανοὺς καὶ μὴ χριστιανοὺς, χρήσιμα καὶ ὠφέλιμα χριστιανικὰ βιβλία, ἀλλὰ καὶ ἄλλα  βιβλία τὰ ὁποῖα γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο εἶναι δυσεύρετα.

Ἐπειδὴ θεωροῦμε ὅτι ἡ πληροφορία καὶ ἡ γνῶσις,  ὅταν χρησιμοποιεῖται ὀρθῶς, πάντοτε ὠφελεῖπάντοτε ὠφελεῖ.

Advertisements